Τώρα οι αποδείξεις είναι της μόδας...

Τώρα οι αποδείξεις είναι της μόδας...

Τα μηχανογραφικά έντυπα είναι προτυπωμένα φύλλα που προορίζονται για εκτύπωση παραστατικών λογιστηρίου σε εκτυπωτή (δελτία αποστολής, τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής κ.α.) Είναι ο σύγχρονος τρόπος έκδοσης παραστατικών από υπολογιστή, που χάρη στον κατάλληλο σχεδιασμό αποτελεί ένα επιπλέον διαφημιστικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Παράγονται σε διάφορα σχήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του λογιστικού προγράμματος και μπορούν να εκτυπωθούν σε οποιοδήποτε εκτυπωτή laser ή inkjet. Η εκτύπωση μπορεί να είναι μονόχρωμη, δίχρωμη ή πολύχρωμη. Επί πλέον, υπάρχει η δυνατότητα για φύλλα διαφορετικού χρώματος εναλλάξ (εάν θέλουμε το αντίγραφο που κρατάμε να ξεχωρίζει χρωματικά), για περφορέ (διάτρηση) για την εύκολη  διχοτόμηση του φύλλου, για αρίθμηση καθώς και για τρύπες αρχειοθέτησης. Τώρα δεν υπάρχει πλέον κανένας περιορισμός στην ποσότητα, έτσι ώστε κάθε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη να μπορεί να έχει τα δικά της προτυπωμένα μηχανογραφικά έντυπα.


Α4 δίχρωμο
Α5 δίχρωμο
Α4 δίχρωμο με αρχειοθέτηση
Α4 δίχρωμο με αρχειοθέτηση
20Χ21 δίχρωμο
Α4 δίχρωμο με διάτρηση και αρχειοθέτηση
Α4 τετράχρωμο με διάτρηση και αρχειοθέτηση
20Χ21 δίχρωμο
Α4 δίχρωμο με αρχειοθέτηση
20Χ21 τετράχρωμο με αρχειοθέτηση
20Χ21 δίχρωμο με αρχειοθέτηση
Α4 τετράχρωμο με αρχειοθέτηση
Α4 δίχρωμο με αρχειοθέτηση
20Χ21 δίχρωμο

επιστροφή