Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

 Όλα τα ποιοτικά χαρτιά που προορίζονται για εκτύπωση, φέρουν διάφορα σήματα που προσδιορίζουν κυρίως το βαθμό στον οποίο επιβαρύνουν το περιβάλλον και γενικότερα τη συμμόρφωση των κατασκευαστών στα διεθνή πρότυπα. Γνωρίζοντας τη σημασία του κάθε σήματος, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την ποιοτική διάσταση ενός χαρτιού και να αποφύγουμε πιθανές παρερμηνείες. Για παράδειγμα, το γνωστό σε όλους τριγωνικού σχήματος σήμα με τα τρία βέλη, δηλώνει ότι το συγκεκριμένο χαρτί προέρχεται από ανακύκλωση, όχι απλά ότι είναι κατάλληλο για ανακύκλωση, ανακυκλώσιμο δηλαδή. Όλα σχεδόν τα χαρτιά είναι ανακυκλώσιμα, μπορούν δηλαδή να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν, πολύ λίγα όμως προέρχονται από ανακύκλωση.

Ας δούμε μερικά από τα σήματα αναλυτικά:


ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

Η χαρτομάζα περιέχει ίνες που ανακτώνται από χαρτιά που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί μια φορά και έχουν περισυλλεγεί για τη δεύτερη ζωή τους.Συμβούλιο διαχείρισης δασών. Διασφαλίζει την εκμετάλλευση των δασών με βιώσιμο τρόπο. Στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική, αυτή η σήμανση είναι προαπαιτούμενο για τη χαρτοβιομηχανία και προβλέπεται από τη νομοθεσία κάθε χώρας. Χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και αποδοχής.Οικολογική πιστοποίηση Σκανδιναβικών χωρών, που αφορά στη χρήση χημικών ουσιών, την ποσότητα εκμπομπής καυσαερίων, τη χρήση ενέργειας και τη διαχείριση αποβλήτων.Aνακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό 30% και παράλληλα με τη διασφάλιση FSC της εκμετάλλευσης των δασών με βιώσιμο τρόπο.Διεθνής μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης δασών. Αξιολογεί και πιστοποιεί τα εθνικά συστήματα δασοκομίας, παρέχει οδηγίες προς τις κυβερνήσεις με πρότυπα που αφορούν στο περιβάλλον και την κοινωνία, ώστε να διασωθούν τα δάση ανά τον κόσμο. Η παραγωγή χαρτιών με αυτη την πιστοποίηση συμφωνεί με τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές και απαιτήσεις για το περιβάλλον.


επιστροφή