Η έκθεση του ΦΟΒ με κειμήλια από τη μάχη του Αίπους

Η έκθεση του ΦΟΒ με κειμήλια από τη μάχη του Αίπους

Η ενδιαφέρουσα έκθεση του ΦΟΒ με κειμήλια και υλικό από τη Μάχη του Αίπους. Η καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης και οι ψηφιακές εκτυπώσεις έγιναν από το Τυπογραφείο ΕΝΤΥΠΟ.επιστροφή