Πρωτιά των Βικιανών

Πρωτιά των Βικιανών

Το πρώτο ημερολόγιο του έτους 2015 κυκλοφορεί ήδη από το δραστήριο Σύλλογο Απανταχού Βικιανών «Το Βίκι». Συνεχίζοντας τη σειρά θεματικών - συλλεκτικών ημερολογίων, αφιερώνει το φετεινό ημερολόγιο στις «Φορεσιές της Χίου», με κάθε μήνα και μια παραδοσιακή φορεσιά από ισάριθμα χιώτικα χωριά. Το ημερολόγιο προλογίζει ο ιστορικός Μιχάλης Βαρλάς, ενώ τις φορεσιές και το φωτογραφικό υλικό διέθεσε ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος «Λέων Αλλάτιος». Ο σχεδιασμός, η εκτύπωση και η γενική επιμέλεια ανήκουν και φέτος στο Τυπογραφείο ΕΝΤΥΠΟ.


επιστροφή